Vaxol

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych Uprzejmie prosi Szanownych Członków o uregulowanie zaległych składek członkowskich

Zarząd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych

Uprzejmie prosi Szanownych Członków

o uregulowanie zaległych składek członkowskich

w wysokości 50zł/rok

nr. konta 41 1020 3352 0000 1102 0096 6291

Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych

ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź

Tytułem: Składka członkowska za rok 20… , imię i nazwisko