Vaxol

XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce. 18-20 listopada 2018

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XLI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce , która odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2018 roku.

Spotkanie, które przez wiele lat organizowane było w Lublinie, po raz pierwszy odbędzie się w Kajetanach. Tegoroczna konferencja, to nie tylko nowe miejsce, ale przede wszystkim rozszerzona formuła. Poprzez udział w konferencji będą Państwo uczestniczyli w wielu wykładach, warsztatach, a przede wszystkim w operacjach otorynolaryngologii dziecięcej, które będą wykonywane przez grono najlepszych specjalistów i przekazywane na żywo do sal konferencyjnych.
Wierzę w to, że nasza gościnność uczyni tegoroczne spotkanie wyjątkowym, a bogaty program naukowy przełoży się na wykorzystanie wiedzy zdobytej w Kajetanach w Państwa codziennej praktyce lekarskiej.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. dr h.c.
Henryk Skarżyński

Więcej informacji http://orl-dz.inz.waw.pl